Fokken FAQ

Gedurende welke periode zijn onze hengsten beschikbaar voor de fokkerij?

Het broedseizoen begint elk jaar op 1 februari en eindigt op 1 augustus. Gedurende deze periode kunt u vers sperma van onze hengsten krijgen. Uitzonderingen kunnen zich voordoen door deelname aan toernooien of ziekte, in welk geval diepvriessperma kan worden gebruikt indien beschikbaar of een andere van onze hengsten indien gewenst.

Wat gebeurt er als de gewenste hengst faalt?

Mocht een hengst tijdens het dekseizoen om bijzondere redenen (wedstrijdgebruik, ziekte, enz.) niet op korte termijn beschikbaar zijn, dan kan indien mogelijk sperma van TG worden gebruikt of op verzoek een andere hengst van dezelfde prijsklasse uit ons station. Er bestaat geen recht op terugbetaling van het inseminatietarief.

Wat moet er vóór de inseminatie worden overwogen?

Voordat uw merrie wordt geïnsemineerd, is een uitstrijkje nodig. Indien mogelijk, moet dit tijdens de hitte gebeuren. De inseminatie wordt uitgevoerd na voorafgaande controle van de follikels door een dierenarts en, indien mogelijk, door bemonstering bij de hengst.

Welke informatie hebben we nodig om sperma te bestellen?

Voor de verzending van het sperma hebben we absoluut de volgende informatie nodig:

  • gewenste hengst
  • Naam en volledig adres van de eigenaar van de merrie
  • Naam en volledig adres van de dierenarts of de inseminator (wij hebben een kopie van het attest van de inseminator nodig).
  • Verzendadres
  • Gegevens over de merrie (naam, stamboom, levensnummer, leeftijd)
  • Uw lidmaatschapsnummer bij de fokvereniging waar de dekking door ons moet worden geregistreerd.

Gebruik ons bestelformulier voor sperma, dat u vindt op onze documentenpagina.

Wat zijn de deadlines/levertijden voor bestellingen?

Bestellingen voor levering op dezelfde dag van vers sperma (NSE) moeten van maandag tot en met vrijdag vóór 10.00 uur en op zaterdag vóór 9.00 uur per telefoon of fax worden doorgegeven. Het sperma van de hengsten kan door Hippoexpress per dagexpres in afzonderlijke gebieden van Duitsland worden geleverd. Deze bestellingen moeten de avond ervoor binnen zijn. Neem vooraf contact met ons op over de kosten.

Gebruik ons bestelformulier voor sperma, dat u vindt op onze documentenpagina. Wij kunnen niet verzenden op zon- en feestdagen (uitzonderingen zijn mogelijk, neem contact met ons op).

Gebruik het NSE-geadresseerdenformulier, dat u ook op onze documentenpagina kunt vinden, om ervoor te zorgen dat de levering van uw zending vlot verloopt.

Wanneer zijn welke kosten verschuldigd?

Inseminatie snelheid:
Het inseminatietarief van elk van onze hengsten geldt voor de gehele duur van het dekseizoen en wordt in ieder geval aan u doorberekend. Het dekt onder meer de kosten van het winnen van sperma, de bereiding van vers sperma en de administratie. Er is geen recht op kredieten of kortingen op het inseminatietarief. Het inseminatiepercentage is verschuldigd vóór de eerste inseminatie van de merrie. Niet inbegrepen in het inseminatietarief zijn de kosten voor het verzenden van het sperma, de dierenarts of de pensionkosten.
Bij niet-betaling van het inseminatietarief en/of de transportkosten bestaat geen recht op hernieuwde verzending van het sperma.

Zwangerschapspercentage:
Het drachtigheidspercentage wordt bepaald na 60 dagen drachtigheid van de merrie. Relevant is de zwangerschap op de 60e dag na de laatste inseminatie. Het bewijs van niet-zwangerschap moet door de fokker met een schriftelijk attest van de behandelende dierenarts aan Hengststation Gut Neuenhof KG worden geleverd, zonder dat daarom wordt gevraagd. Anders wordt de merrie geacht drachtig te zijn.
Indien uiterlijk op de 60e dag van de zwangerschap geen veterinair bewijs van niet-zwangerschap kan worden overgelegd, wordt het zwangerschapstarief automatisch verschuldigd. Dit geldt ook voor een niet-zwangerschap dat op een latere datum wordt vastgesteld.

Embryo transfer:
In geval van embryotransplantatie is het volledige dekgeld verschuldigd voor elk gekweekt embryo. Indien een embryotransfer is gepland, moet dit aan ons worden meegedeeld bij de bestelling van het sperma.

Internationale verzending:
Sperma wordt alleen naar het buitenland verzonden tegen vooruitbetaling van het totale dekgeld, de verzendkosten en de kosten voor het officiële veterinaire certificaat.

Wanneer zijn welke kosten verschuldigd?

Wij verlenen een korting van 100,00 Euro per merrie indien een fokker drie of meer van zijn merries aan bij ons gestationeerde hengsten heeft geleverd en het drachtigheidspercentage voor deze merries verschuldigd is. Verdere bijzondere voorwaarden dienen te worden overeengekomen.